Om Oss

Om NAJD

NAJD er en organisasjon som fremmer arbeidsvilkårene for norske gullsmeder og smykkedesignere. Dette gjør vi ved å tilby medlemmene våre flere fordeler og økt eksponering. Vi er et landsdekkende nettverk av kvalifiserte håndverkere innen gullsmedfaget og har som medlemmer mange av landets ledende smykkedesignere og gullsmeder. Mange av våre medlemmer vil kunne hjelpe deg med reparasjoner og de fleste tar kommisjonsoppdrag.

Medlemsfordeler

Styret i NAJD har forhandlet frem en rekke gode avtaler som er til nytte og glede for våre medlemmer, og som gir dem gode muligheter til å være konkurransedyktige i markedet.

  • Rabatter på verktøy
  • Rabatter på materialer
  • Rabatter på spesialarbeide
  • Rabatter på markedsføring
  • Rabatt på sikkerhet
  • Tilbud om kurs

I tillegg har våre medlemmer anledning til å være med i landets ledende sosiale og faglige nettverk innen smykkedesign og gullsmedfaget. Det arrangeres regelmessig sosiale aftener og fagkvelder i Oslo.