Styret

Norwegian Association of Jewellery Designers styre 2018-2019

Styret i NAJD velges av Generalforsamlingen på NAJDs årsmøte.